Bestuur

De bestuursleden leden worden gekozen uit leden van het genootschap en de benoeming tot bestuurslid behoeft goedkeuring van de Evangelisch-Lutherse Synode. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het huidige bestuur van het Luthers Genootschap wordt gevormd door

dr A.T.P. (Praxedis) Bouwman voorzitter
Mw. C.A. (Coby) Aartsen-Kraaijpoel secretaris
drs J.B. (Hans Bas) Val penningmeester
drs H. (Huub) Lems lid
dr drs C. (Christiaan) Minderhoud adviseur
M. (Marcel) Oosterveer adviseur

Adres secretariaat:

Kruisstraat 21-B, 7205 BE Zutphen; 0575-515396; c.aartsenkraaypoel@telfort.nl

Adres penningmeester: Hoogstraat 4, 4285AH Woudrichem; 0183-304586; jb@val.nl

ING rekening: NL28 INGB 0000 0433 60
ten name van Nederlands Luthers Genootschap te Woudrichem.

RSIN: 8059.55.963