(Voorlopig) resultaat (31 okt 2017)

Lutherse actie Bahu mem Bahu, boten voor Batu, levert ruim € 24.000 op

De gezamenlijke Nederlandse lutherse actie Bahu mem Bahu – Schouder aan schouder, boten voor Batu, heeft tot nu toe ruim 24.000 euro opgeleverd. Dat is veel meer dan de voor de actie in het het kader van 500 jaar herdenking van de reformatie gehoopte 20.000. Van het geld worden door de BNKP, de lutherse kerk van Nias en de Batu-eilanden, twee speedboten voor Batu aangeschaft. Daarnaast zal het geld in de bouw van pastorieën worden gestoken.

Bisschop Tuhoni Telaumbanua van de BNKP is enorm blij met de opbrengst: ‘We zijn met de Nederlandse Lutheranen via het Luthers Genootschap verbonden sinds 1889 tot heden. Het project Bahu mem Bahu geeft ons enorme inspiratie om onze dienst in Gods missie te verbeteren. Met de speedboten kunnen we over zee op de vele eilanden het evangelie verkondigen. Met de pastoriën kunnen we samen zijn om zo onze gemeenschap met al haar moeilijkheden te dienen. Dank voor jullie vriendschap en liefde. Groet aan onze zusters en broeders in Nederland. Ik wens jullie een vreugdevolle reformatieherdenkingsviering.’ Het initiatief voor dit specifiek luthers-brede project voor het reformatiejaar 31 oktober 2016 tot en met 31 oktober 2017 kwam van de Evangelisch-Lutherse Synode, de Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam en het Nederlands Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending. Praxedis Bouwman bracht als voorzitter van het NLG een bezoek aan de Batu-eilanden en bracht meteen de opbrengst van het lutherse project Bahu mem Bahu naar Tello.

Nederland-Nias-Batu
Nederlandse lutheranen zijn al sinds 1889 betrokken bij Nias en de Batu-eilanden voor de kust van Sumatra, Indonesië. Vanuit die eerste missionarissen (al in 1865), samen met zendelingen van de toenmalige Rheinische Mission, is de BNKP nog steeds een groeiende lutherse kerk met inmiddels 487.000 leden. De BNKP heeft zo’n 1089 gemeentes, ruim 536 predikanten, 691 onderwijzers/preekbevoegden en nog eens 38 vicarissen. Het merendeel van de inwoners van Nias is luthers, de meeste leden van de BNKP zijn Niassers. Maar ook op de Batu-eilanden zijn er zo’n 19.000, in ongeveer vijftig gemeentes.

Batu-eilanden
De Batu-eilanden hebben een gezamenlijke oppervlakte van 1154 km² en bestaan uit 101 kleine eilanden waarvan er ongeveer twintig bewoond zijn. Tot de laatste behoren de drie grootste eilanden: Pini met een oppervlakte van 312,7 km², Tanahmasa (344,3 km²en Tanahbala (467,6 km²)Het bestuurlijke centrum ligt op het eiland Pulau Tello. Traditioneel heeft de bevolking van deze eilanden veel contacten met Nias.

Community – gemeenschap
Vanwege de enorm uitgestrekte ligging en de slechte verbindingen met Sumatra, de logische betrokkenheid op Nias, worstelen de Batu’ers altijd met logistiek. Logistiek om gemeenschappen, kerkgemeenschappen op de eilanden met elkaar te verbinden, om predikanten (niet genoeg voor iedere gemeente) van het ene eiland naar het andere te krijgen en ook om materieel aan te voeren.

Speedboten
Het Nederlands Luthers Genootschap heeft vroeger al eens geholpen om een boot te bouwen, maar die is aan vervanging toe. En eentje is niet genoeg: twee zijn nodig! Een open ‘speed’ boot, met een zeildak erboven voor het vervoer van mensen (+/-6) en goederen. Dat laatste is weer van belang omdat inmiddels op de eilanden zogeheten ‘pastorhouses’, predikantswoningen die dienen als gemeenschapshuis voor de gemeentes, worden gebouwd. Cement bijvoorbeeld komt met de boot op de eilanden.
Het geld voor de speedboten (6000 euro per stuk) en de pastoriën werd bijeen gebracht door particulieren (15), lutherse gemeenten (22), de verkoop van Lutherbier en een fonds.

Op de valreep nog wat overmaken? Dat kan, uiteraard, ‘Semper reformanda’: NL28INGB0000043360 tnv Nederlands Luthers Genootschap, ovv ‘Bahu mem Bahu’.

Noot:
Voor meer informatie: Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam, Hanne Wilzing (020 4044708 of 06 5134 0442, h.wilzing@diaconie.com)
Nederlands Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending, Praxedis Bouwman (06-21 58 39 82, praxedisbouwman@praxedisproducties.nl). Praxedis Bouwman ‘brengt’ het geld naar Batu, het is mogelijk haar te interviewen.

De speedboot zoals die nu al in de vaart is. De tweede wordt binnenkort aangekocht en zal de meest veraf gelegen eilanden gaan bedienen.

De symbolische cheque met de opbrengst van de actie Bahu mem Bahu wordt in Tello hartelijk in ontvangst genomen. Links Praxedis Bouwman (voorzitter NLG), rechts midden Tuhoni Telaumbanua, bisschop van de BNKP; hij is omringt door de twee superintendenten die de Batu-eilanden onder hun hoede hebben.

De kerk in Tello, iets hoger op de berg dan waar de oorspronkelijke missie-kerk stond. Deze kerk is ter gelegenheid van 100 jaar missie op Batu gebouwd. Zoveel mogelijk dominees en kerkenraadsleden kwamen naar Tello om van het Bahu mem Bahu project te horen en om te vertellen over het leven van hun kerk. (in het midden Praxedis Bouwman, links van haar bisschop Tuhoni Telaumbanua)

Voor de pastorie op het eiland Howia (twee uur per boot van Tello) waar de pastorie onlangs is afgebouwd. De dominee, in de gele blouse, woonde tot vijf maanden geleden twee jaar lang bij een familie in huis. Dat is met name voor pastorale zorg heel erg lastig. De eerste ruimte in de pastorie fungeert als vergader- en pastorale ruimte.