Het Nederlands Luthers Genootschap: hoe het ontstond

Het Nederlands Luthers Genootschap voor in- en uitwendige zending is opgericht in de 19e eeuw, in een tijd dat zendingswerk een opleving doormaakte. Er werden veel zendings- en bijbelgenootschappen opgericht en de drang om het christelijk geloof verder te verspreiden was groot. Daarnaast leidden maatschappelijke ontwikkelingen, zoals ontkerkelijking, werkloosheid, armoede en drankzucht, tot het oprichten van instellingen voor inwendige zending.

NLG na 1940

De begintijd van het Nederlands Luthers Genootschap voor in- en uitwendige zending werd in Nederland vooral gekenmerkt door het oprichten van zondagsscholen en jeugdwerk, door het ontstaan van lutherse gemeenschappen, en buiten Nederland door zendingswerk in de koloniën. Eerder kwam de beginperiode aan bod. We vervolgen met de naoorlogse tijd.

Zielen op zolder: de gewetensparadox van de lutherse zendeling WIllem Steinhart

In zijn boek Steinharts biecht – Zielenstrijd op de Batoe-eilanden beschrijft Karel Weener boeiend en indringend hoe de zendeling Willem Steinhart, in 1924 uitgezonden naar de Batoe-eilanden aan de westkust van Sumatra, met hoge idealen op de eilanden arriveert. Langzamerhand beseft hij de impact van jarenlange pogingen van zendelingen om de zielen van de Niassebevolking op de Batoe-eilanden te winnen voor het christendom: het leidde tot een ware verwoesting van de inheemse cultuur.

 

Het boek Steinharts biecht is verkrijgenbaar bij NLG / J.B. Val – jb@val.nl
ISBN 978902443437. Prijs € 24.90

Projectsteun in 2022

De Luther Stichting/Nederlands Luthers Genootschap hebben in 2022 verschillende projecten gesteund. In dit verslag leest u over Oekraïne, Estland, Jeruzalem en andere projecten. Uw steun blijft nodig.

Oekraïne

Een uitvoerig verslag van Praxedis Bouwman over de hulpverlening door de Lutherse Wereldfederatie en de Martin Luther Bund in Oekraïne verschijnt in Elkkwartaal. Ook de Martin Luther Bund is uiteraard nauw betrokken bij de hulpverlening. Vanuit de lutherse kerk in Warschau wordt de hulpverlening kortgesloten met de lutherse kerken in Kiev en in Odessa. De lutherse bisschop van Odessa bestuurt zelf de hulpbus. Het pas bevrijde, maar zwaar getroffen Cherson, ligt naar Oekraïense begrippen in de buurt van Odessa. Ook de lutherse kerken in Tsjechië en Hongarije(!) zijn nauw bij de hulpverlening betrokken.
De lutherse bisschop van St Petersburg heeft noodgewongen Rusland moeten verlaten.

Diasporagabe Estland

Door alle problematiek rond Oekraïne dreigt de Diasporagabe van de Martin Luther Bund wat in de verdrukking te komen. Deze is dit jaar bestemd voor het theologisch instituut van de lutherse kerk in Estland.

Honger

Over de hulpverlening aan Oekraïne is een delegatie van uit Geneve apart bij ons langs geweest die ons ook gevraagd heeft de steeds toenemende problematiek van de oplopende honger in de wereld, verergerd door de oorlog die Rusland, niet te vergeten. De LWF/LWS komt in landen als Tsjaad, Centraal Afrika, Zuid-Soedan, Ethiopië voor steeds grotere problemen te staan. Onze financiële hulp is zeer welkom.

Augusta Victoria Hospitaal

Het Augusta Victoria Hospitaal in Jerusalem, waar ook de Palestijnen terecht kunnen, ontvangt steeds trouw van een aantal gemeenten en lutheranen steun, van harte aanbevolen.

Nias en de Batu eilanden

Recent heeft een delegatie van de BNKP de lutherse kerk van Nias en de Batu eilanden ons een bezoek gebracht. Wij sponsoren met uw hulp nog steeds een aantal studenten van de Batu eilanden en assisteren bij allerlei projecten. Binnenkort verschijnt in Elk-kwartaal een uitvoerige rapportage.

Gaarkeuken Paramaribo

De gaarkeuken in Paramaribo nadert zijn voltooiing. Ondanks corona en materiaalschaarste is het bijna gelukt de renovatie van de ds Kingzaal achter de Maarten Luther Kerk gereed te krijgen. Momenteel is men bezig met de (keuken) inrichting.

Uw steun blijft nodig

Uw bijdragen kunt u overmaken op onderstaande rekeningen:

Luther Stichting NL25 INGB 0002 6509 68
Onder vermelding van Estland of Oekraïne
www.lutherstichting.nl

Nederlands Luthers Genootschap NL 28 INGB 0000 0433 60 Onder vermelding van Batu, Oekraïne, Suriname, honger of Augusta Victoria Hospitaal www.luthersgenootschap.nl

Van harte aanbevolen en U goede feestdagen toewensend,

Hans Bas Val, penningmeester NLG/LS

Oekraïne: in binnen- en buitenland mét hart voor de naaste

Kerk-zijn in Oekraïne is, in deze tijden van oorlog, moeilijk, wél heel noodzakelijk. In de eerste maanden van de oorlog lag het kerkelijk leven nagenoeg plat. In de loop der maanden kwam er veerkracht terug: zo werden jeugdkampen georganiseerd, werden de plots werkloze bouwvakkers ingezet om een gebouw van de kerk om te bouwen tot weeshuis, er werd blikvoedsel verzameld om voedselpakketten te maken voor oudere mensen en ook de pastores konden elkaar in augustus samen met gereformeerde collega’s in Rivne, in het westen van Oekraïne, treffen.

Lees verder

Steun voor mensen in Oekraïne op de vlucht en in shelters hard nodig

Het Nederlands Luthers Genootschap, samen met de Lutherstichting, doet een dringende oproep voor donaties om de kerken en mensen in Oekraïne te ondersteunen. Na de Russische invasie in Oekraïne is steun voor de mensen in Oekraïne die op de vlucht zijn of in shelters zitten, heel hard nodig. Velen zijn verdreven van hun thuis en zoeken elders veiligheid. Er is een enorme behoefte aan primaire levensvoorwaarden: water en eten.

Lees verder